Användarvillkor

Användarvillkor

Mäklarbud drivs av Mäklarbud AB, organisationsummer 559105-6212, och finns på webbplatsen www.maklarbud.se ("Mäklarbud").

Allmänt om tjänsten


Tjänsten är gratis för bostadssäljare.


Mäklarbud förmedlar kontakt mellan en registrerad fastighetsmäklare ("Fastighetsmäklaren") och en potentiell säljare ("Användaren") av en fastighet, bostadsrätt, byggnad, arrenderätt eller tomtmark ("Objektet") genom att Fastighetsmäklaren via webbplatsen lämnar en offert på ett uppdragsavtal för att få möjlighet att sälja Användarens Objekt. 
Användaren förbinder sig inte att anlita någon av de Fastighetsmäklare som lämnar offert via Mäklarbud. 
Användaren väljer vilka tjänster som ska ingå i lämnad offert från Fastighetsmäklaren. Antingen väljer Användaren att få en offert avseende tjänsterna i basutbudet eller avseende tjänsterna i basutbudet med tillägg för någon eller några av tilläggstjänsterna. Observera att Hemnet tar ut en extra avgift för din bostadsannons på Hemnet.
Användaren lämnar information om sitt Objekt på webbplatsen och laddar upp foton på objektet för att underlätta för Fastighetsmäklaren att göra en värdering och kunna lämna en offert på ett uppdragsavtal. Fastighetsmäklarna har därefter möjlighet att besvara Användarens önskemål med en offert på uppdragsavtal för att sälja Användarens Objekt. 
Användaren blir kontaktad av en eller flera Fastighetsmäklare ( aldrig fler än fem ) Du som säljare väljer vilken eller vilka Fastighetsmäklare som du vill gå vidare med och träffa. Därefter är det upp till Användaren och Fastighetsmäklaren att fortsätta förhandlingen vilket kan leda till att ett skriftligt uppdragsavtal upprättas mellan Fastighetsmäklaren och Användaren. Andra användare har inte möjlighet att se fullständiga uppgifter om Användarens Objekt.
 
Sekretesspolicy och hanteringen av personuppgifter
Mäklarbud följer personuppgiftlagen (PUL). Mäklarbud lämnar inte ut kontaktuppgifter till tredje part 


Mäklarbuds ansvarsfrihet
Mäklarbud ansvarar inte för överenskommelser mellan Användaren och Fastighetsmäklaren. Det innebär att Mäklarbud inte tar ansvar för eventuella tvister som uppstår mellan Användaren och Fastighetsmäklaren eller annan.
Användaren ansvarar för de uppgifter och det material som laddas upp via webbplatsen. Mäklarbud 
Fastighetsmäklarna som lägger offerter på Mäklarbud ska vara registrerade fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen ("FMI"). För det fall Fastighetsmäklaren inte skulle vara registrerad hos FMI ansvarar inte Mäklarbud för detta och därför är det upp till Användaren att kontrollera att Fastighetsmäklaren är ansluten till FMI. Mäklarbud uppdaterar dock FMI databas kontinuerligt.
Mäklarbud har rätten att stänga av Användare som missbrukar tjänsten. Mäklarbud förbehåller sig rätten att verifiera uppgifterna genom att kontakta användaren.
 
Svensk lag
Materialet som läggs upp på webbplatsen får inte vara vilseledande för Fastighetsmäklaren och ska följa svensk lag. Användaren får inte lägga upp stötande eller kränkande material. Mäklarbud har rätt att stänga av Användare som bryter mot detta.
Mäklarbud äger rätten till att ta bort publicerat material eller neka publicering om det anses olämpligt eller inte passar tjänsten. Användare får inte använda andras inloggningsuppgifter, sprida virus eller på olika sätt försöka försvåra för andra användare eller företag.
All eventuell olaglig verksamhet på webbplatsen polisanmäls. Användaren ansvarar för att kontrollera att bilder som laddas upp på webbplatsen är godkända enligt svensk lag och att inget immaterialrättsligt överträdande görs.
Det är upp till Användarna att kontinuerligt uppdatera sig och ta del av Mäklarbuds användarvillkor. 
 
Mäklarbuds rättigheter
Mäklarbud har rätt att använda sig av allt material som publiceras på webbplatsen, t.ex. bilder, texter och logotyper.
Mäklarbud har rätt att ändra villkoren på hemsidan. 
Om information som Användaren har publicerat på webbplatsen leder till skadeståndsskyldighet för Mäklarbud är Användaren skyldig att ersätta Mäklarbud för denna skada.