Användarvillkor Mäklare

MEDLEMSVILLKOR FÖR FASTIGHETSMÄKLARE

   

1. Allmänt om användning och registrering för fastighetsmäklare

För att bli medlem och kunna lämna offert på www.maklarbud.se ("Mäklarbud") ska du vara registrerad fastighetsmäklare ("Fastighetsmäklaren") hos Fastighetsmäklarinspektionen ("FMI").

Det är gratis att registrera sig som medlem hos oss.

Registrering hos Mäklarbud sker genom att Fastighetsmäklaren anger sin e-postadress som finns registrerad hos FMI. Information om hur kontot på webbplatsen aktiveras skickas därefter till den registrerade e-postadressen.

Uppgifter om Fastighetsmäklaren hämtas från FMI. Fastighetsmäklaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta och att uppgifterna uppdateras för att alltid vara aktuella.

Information om hur tjänsten fungerar för fastighetsmäklare, läs "så fungerar det för mäklare"

2. Ansvar för information i lämnad offert och slagavgift

Fastighetsmäklaren ansvarar för att tjänsterna som kunden har valt ingår i lämnad offert.

Bastjänsterna beskrivna nedan i punkt 3.1 - 3.5 ska alltid ingå i lämnad offert. Vad som slutligt ingår i det skriftliga uppdragsavtalet mellan Fastighetsmäklaren och kunden är upp till Fastighetsmäklaren och kunden.

Det är kunden som lagt upp uppgifter om sin bostad som väljer vilken Fastighetsmäklare den vill gå vidare med.

Efter offerttiden är avslutad kontaktar Mäklarbud kunden för att bekräfta om kunden valt att ingå ett skriftligt uppdragsavtal med någon Fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren är skyldig att betala slagavgiften på 1500 kronor exklusive moms till Mäklarbud senast 30 dagar efter uppdragsavtalet är påskrivet. Meddela Mäklarbud via info@maklarbud.se med objektets adress och namn på Fastighetsmäklaren så skickar vi en faktura. Kvitto skickas via e-post. 

Blir inte slagavgiften betald har Mäklarbud rätt att stänga av Fastighetsmäklaren från att använda webbtjänsten.

 

 

3.    Fastighetsmäklarens tjänster gentemot kund

Bastjänster som alltid ska ingå när Fastighetsmäklaren lämnar en offert finns beskrivna nedan i punkt 3.1 - 3.5.

3.1 Objektbeskrivning
Fastighetsmäklaren ska upprätta en objektbeskrivning på objektet

3.2 Fotografering
Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla foton på objektet

3.3 Marknadsföring
Fastighetsmäklaren ska annonsera ut objektet på lämpligt sätt

3.4 Två visningar av bostaden
Mäklaren garanterar två utannonserade visningar av objektet

3.5 Kontraktskrivning
Mäklaren sköter kontraktskrivning mellan parterna och kontakt med banken

 

Tilläggstjänster som en kund har möjlighet att välja till finns beskrivna nedan i punkt 3.6 - 3.17.

3.6    Släpvagn
Kunden har möjlighet att låna släpvagn gratis.

3.7    Flyttstädning
Flyttstädning ingår och utförs efter Mäklarsamfundets rekommendationer.

3.8    Enskilda visningar
Fastighetsmäklaren visar endast objektet efter förfrågan, dvs. ingen allmän visning.

3.9    Alternativa planlösningar
Objektet ritas upp i en eller flera möjliga planlösningar.

3.10  Deklaration
Deklarationsrådgivning ingår i uppdragsavtalet med Fastighetsmäklaren.

3.11  Visningskonsultation
En inredare kommer och besöker objektet för att ge råd inför fotografering och visning.

3.12   Utlandsförsäljning
Fastighetsmäklaren ska ha kontakter och kunskaper om försäljning av objekt i utlandet.

3.13   Proffsfotografering
En utbildad fotograf tar bilder på objektet.

3.14   Skärgårdsexpertis
Fastighetsmäklaren ska ha god kompetens inom skärgårdsförsäljning.

3.15   Juridisk rådgivning
Fastighetsmäklaren ska förmedla kontakt till en jurist som kan besvara rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal, testamente och bouppteckning.

3.16   Flygfoto
Flygfotografering av objektet.

3.17   Startklar
Fastighetsmäklaren förbereder hela försäljningen med fotografering och allt annat praktiskt som behövs inför en försäljning. Kunden säljer när kunden är redo.

 

4. Missbruk av tjänsten

Om Mäklarbud misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Mäklarbud rätt att stänga av personen från webbplatsen.

Mäklarbud har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

 

5. Driftstörningar

Om webbplatsen drabbas av tekniska problem eller driftstörningarna har Mäklarbud rätt att ändra datum och tid för avslut. Mäklarbud arbetar aktivt för att webbplatsen ska fungera utan teknik- och driftstörningar.

För det fall teknik- eller driftstörningar uppstår friskriver Mäklarbud sig från ansvar för skada eller annan förlust som Fastighetsmäklaren drabbas av till följd av sådana störningar eller tekniska fel.

Mäklarbud reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på webbplatsen.

Mäklarbud kan inte garantera att alla bilder och uppgifter som kunden lämnat återger objektet. Det är upp till Fastighetsmäklaren och kunden att komma överens om det slutgiltiga arvodet och vilka tjänster som ska ingå i det skriftliga uppdragsavtalet.